fbpx

PITAJ KONZULTANTA! IVANA RUKAVINA HALILAGIĆ

U rubrici “Pitaj konzultanta” odgovaramo na vaša pitanja na temu EU fondova i aktualnih poziva na dostavu projektnih prijedloga. Odgovor na vaša pitanja piše konzultantica tvrtke EU PROJEKTI, gospođa Ivana Rukavina Halilagić.
PITANJE:
Jesu li za Tip operacije 7.4.1 Ulaganja u dječje vrtiće, vatrogasne domove i lokalnu infrastrukturu privatni vrtići prihvatljivi prijavitelji?
ODGOVOR:
Tip operacije 7.4.1 iznimno je zanimljiv jer omogućuje sufinanciranje gradnje ili rekonstrukcije objekata kao što su dječji vrtići, zajednički vatrogasni domovi, društveni domovi, planinarski domovi i skloništa, turistički informativni centri, dječja igrališta, sportske građevine, ribički domovi, rekreacijske zone, biciklističke staze, pješačke staze, pješačke zone, odvodni kanali, groblja, tržnice, javne prometne površine, igraonice za djecu… Popis prihvatljivih ulaganja sam po sebi govori koliko značajan može biti ovaj tip operacije za regionalni razvoj naselja Republike Hrvatske do 5 tisuća stanovnika, kojima su sredstva i namijenjena. Ukupna alokacija poziva koji je objavljen 12. lipnja 2018. godine jest milijarda kuna.
Putem društvenih mreža portala eu-projekti.info zaprimili smo upit jesu li privatni vrtići prihvatljivi prijavitelji. Odgovor na to pitanje može se pronaći u Uputama za prijavitelje ovoga Poziva. U uvjetima prihvatljivosti korisnika taksativno su nabrojani svi prihvatljivi korisnici. To su primarno jedinice lokalne samouprave, ali bez obzira na to pripadaju li prihvatljivim korisnicima trgovačka društva ili javne ustanove neprofitnog karaktera, važan je kriterij da su jedinice lokalne samouprave većinski vlasnici ili osnivači. Iznimka je učinjena za organizacije civilnog društva i vjerske zajednice koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo.
Dakle, privatni vrtići nisu prihvatljivi prijavitelji. Razlog za ove okolnosti krije se i u dijelovima Uputa za prijavitelje koji se tiču prihvatljivosti projekata: “Prihvatljivi projekti namijenjeni su javnoj upotrebi/korištenju i moraju biti javno dostupni pojedincima i interesnim skupinama”. Također Prilog 10 natječaja “Kriteriji odabira” jasno pokazuje da se projektni prijedlozi boduju prema stupnju razvijenosti jedinica lokalne samouprave u kojem se ulaganje provodi. Stoga, svrha ovoga Poziva jest pomoći jedinicama lokalne samouprave koji nemaju razvijenu javnu infrastrukturu da ju izgrade ili rekonstruiraju. Izgradnja javnih dječjih vrtića pritom donosi i najviše bodova u odnosu na ostale objekte javne namjene pa možemo zaključiti da će prednost dobivati one jedinice lokalne samouprave koje ili nemaju javne dječje vrtiće ili imaju nedostatne kapacitete.
Međutim, s obzirom da sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) dječje vrtiće mogu osnovati Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, vjerske zajednice i druge pravne i fizičke osobe, u kriterijima prihvatljivosti prijavitelja dana je prednost vjerskim zajednicama u odnosu na druge pravne i fizičke osobe koje su osnivači privatnih vrtića.
Podsjećamo da je trenutačno u procesu izrade Nacionalna razvojna strategija do 2030. godine, taj proces koordinira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a proces bi trebao biti dovršen u 2020. godini. To je važno, jer će se na temelju ovog strateškog dokumenta programirati operativni programi za novo financijsko razdoblje, stoga, nema boljeg trenutka nego sada da pišete svoje komentare na trenutačne nelogičnosti u pripremi i provedbi ESIF projekata i šaljete ih na adresu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Aktivnost korisnika i potencijalnih korisnika EU sredstava od iznimne je važnosti za kvalitetu budućih operativnih programa.
Više o Pozivu možete pročitati ovdje.
The post PITAJ KONZULTANTA! IVANA RUKAVINA HALILAGIĆ appeared first on EU Projekti.
Source: eu-projekti.info

Tagged
All search results