fbpx

PROMJENA NAČINA PODNOŠENJA PROJEKTNIH PRIJAVA U SUSTAVU E-FONDOVI!

U sustavu eFondovi 13. lipnja 2018. godine postavljena je obavijest o promjeni načina podnošenja projektnih prijava. Ujedno, pojedine funkcionalnosti sustava eFondovi bit će, zbog optimizacije rada, onemogućene u terminima od 10.30 do 12h i to na dane 13., 14. i 15. lipnja 2018. godine.
No koje su najvažnije promjene? Projektnu prijavu će se, prije podnošenja, morati staviti u status “spremno na slanje”. U tom će se statusu vršiti sve provjere Prijavnog obrasca, kako bi se sustav eFondovi rasteretio prilikom podnošenja projektnih prijava, jer će sve provjere biti obavljene ranije.
Nadalje, akcijska tipka za podnošenje projektnih prijava “Podnesi” izmještena je na početnu stranicu prijavitelja te će biti vidljiva samo Ovlaštenoj osobi nakon što se po ispunjavanju prijavnog obrasca odabere akcija “Spremi za slanje”.
Proces podnošenja detaljno je opisan u Korisničkom priručniku za prijavitelje.
The post PROMJENA NAČINA PODNOŠENJA PROJEKTNIH PRIJAVA U SUSTAVU E-FONDOVI! appeared first on EU Projekti.
Source: eu-projekti.info

Tagged
All search results