Politika privatnosti i zaštita osobnih podataka

Ovo je obavijest o privatnosti za Euro Bus d.o.o. (u daljnjem tekstu “Euro Bus”, “nas”, “naš” ili “mi”).

Tijekom svoje djelatnosti i za potrebe pružanja Usluga (kako je definirano u našim Općim uvjetima korištenja), Euro Bus je dužan prikupljati i obrađivati osobne podatke svojih korisnika (u daljnjem tekstu „Korisnici“).

Ova politika privatnosti, koju provodi Euro Bus, ima za cilj pružiti Korisnicima sažetak i pregled obrade osobnih podataka koju provodi Euro Bus.

Euro Bus posebnu važnost pridaje poštivanju privatnosti Korisnika i povjerljivosti njihovih osobnih podataka, te se stoga obvezuje na obradu podataka u skladu s važećim zakonima i propisima, a posebno Zakonom br. 78-17 od 6. siječnja 1978. u vezi s informacijskom tehnologijom, podatkovnim datotekama i građanskim slobodama (u daljnjem tekstu „Zakon o zaštiti podataka”) i Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičke osobe u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnim kretanjem takvih podataka (u daljnjem tekstu „GDPR“).

Definicije

Osobni podaci: svaka informacija koja se odnosi na identificiranu ili fizičku osobu koja se može identificirati, odnosno osobu koja se može identificirati, izravno ili neizravno, pozivanjem na identifikacijski broj ili na jedan ili više elemenata koji su specifični za tu osobu.

Obrada osobnih podataka: svaka radnja ili bilo koji skup radnji koji se odnose na osobne podatke, bez obzira na postupak koji se koristi, a posebno prikupljanje, snimanje, organiziranje, pohranjivanje, prilagodba ili izmjena, dohvaćanje, savjetovanje, korištenje, otkrivanje prijenosom, širenje ili na drugi način stavljanje na raspolaganje, usklađivanje ili kombiniranje, kao i zaključavanje, brisanje ili uništavanje.

Kolačić : kolačić je informacija koju na tvrdi disk internetskih korisnika postavlja poslužitelj stranice koju posjećuju. Sadrži nekoliko podataka: naziv poslužitelja koji ga je instalirao, identifikator u obliku jedinstvenog broja i eventualni datum isteka. Te su informacije ponekad pohranjene na računalu u jednostavnoj tekstualnoj datoteci kojoj poslužitelj pristupa kako bi pročitao i spremio dijelove informacija.

Voditelj obrade podataka – DPO

Voditelj obrade ovdje navedenih osobnih podataka je Euro Bus, društvo s ograničenom odgovornošću s temeljnim kapitalom od 66.361,40 Eura, registrirano pri  Trgovačkom sudu u Rijeci Hrvatska, sa sjedištem na adresi Veli Kijec 2, 51513 Omišalj, Hrvatska

Euro Bus je imenovao Službenika za zaštitu podataka kojeg možete kontaktirati na sljedećoj adresi: alan.heigl(@)eurobus.hr

Prikupljanje podataka

Euro Bus prikuplja podatke od Korisnika kako bi im bile dostupne Usluge za koje su se pretplatili na platformu.

Obavezna ili izborna priroda dostavljenih podataka (kako bi se dovršila registracija Korisnika i pružila Usluga) označena je u trenutku prikupljanja zvjezdicom.

Osim toga, određeni podaci prikupljaju se automatski kao rezultat radnji Korisnika na stranici (pogledajte odjeljak o kolačićima).

Namjene

Osobni podaci koje Euro Bus prikuplja tijekom pružanja Usluga nužni su za izvršenje ugovora sklopljenih s Korisnicima, odnosno kako bi Euro Bus ostvario svoje legitimne interese poštujući prava Korisnika. Određeni podaci mogu se obrađivati i na temelju privole Korisnika.

Svrhe u koje Euro Bus obrađuje podatke su sljedeće:

komercijalno i računovodstveno vođenje ugovora;
upravljanje akvizicijom kupaca i marketinškim aktivnostima;
otkrivanje zlonamjernog ponašanja (prijevara, krađa identiteta, spam, itd.);
poboljšanje puta korisnika na stranici;
općenito, bilo koja svrha navedena u članku 2. Odluke br. 2012-209 od 21. lipnja 2012. kojom se stvara pojednostavljeni standard za automatiziranu obradu osobnih podataka u vezi s upravljanjem korisnicima i potencijalnim korisnicima.

Primatelji podataka

Prikupljeni osobni podaci namijenjeni su komercijalnim i računovodstvenim službama Euro Busa. Može se prenijeti obrađivačima podataka trećih strana koje je Euro Bus ovlašten koristiti u kontekstu izvedbe svojih Usluga.

U tom kontekstu, osobni podaci mogu se prenijeti u zemlju EU ili izvan nje. Euro Bus provodi jamstva koja osiguravaju zaštitu i sigurnost ovih podataka, u skladu s važećim pravilima i propisima.

Euro Bus ne prenosi niti iznajmljuje osobne podatke trećim stranama..

Nadalje, osobni podaci smiju se otkriti trećim stranama samo u svrhe koje nisu marketinške u sljedećim slučajevima:

uz njihovo ovlaštenje;
na zahtjev nadležnih pravnih tijela, na sudski zahtjev ili u kontekstu pravnog spora.
Razdoblje čuvanja podataka

Kako bi zadovoljio svoje zakonske obveze ili kako bi imao potrebne elemente za ostvarivanje svojih prava, Euro Bus će moći zadržati podatke

pod uvjetima utvrđenim važećim pravilima i propisima.

Stoga se osobni podaci prikupljeni od strane Euro Busa koji se odnose na identitet i kontakt podatke njegovih Korisnika zadržavaju najduže dvije godine nakon prestanka ugovornog odnosa za korisnike koji su kupci, ili od njihovog prikupljanja od strane kontrolora podataka ili zadnji kontakt potencijalnih korisnika za podatke koji se odnose na potonje.

Pod raskidom ugovornog odnosa podrazumijeva se izričiti raskid ugovora od strane Korisnika, odnosno nekorištenje Euro Bus usluga u razdoblju od pet godina.

Prava korisnika

Sukladno važećim pravilima, Korisnici imaju pravo pristupa i ispravka svojih osobnih podataka, što im omogućuje ispravak, dopunu, ažuriranje ili brisanje podataka koji su netočni, nepotpuni, dvosmisleni ili zastarjeli, odnosno čije prikupljanje, korištenje, komunikacija , odnosno skladištenje je zabranjeno.

Korisnici također imaju pravo zahtijevati ograničenje obrade, te se iz legitimnih razloga usprotiviti obradi svojih osobnih podataka. Korisnik također može priopćiti upute o sudbini svojih osobnih podataka u slučaju njegove smrti.

Gdje je primjenjivo, Korisnik može zatražiti prijenos svojih osobnih podataka ili, ako je pravna osnova za obradu privolu, povući svoju privolu u bilo kojem trenutku.

Korisnici svoja prava mogu ostvariti slanjem e-pošte na adresu alan.heigl(@)eurobus.hr ili pisma na adresu:

Euro Bus doo, Veli Kijec 2, 51513 Omišalj, Hrvatska, EU

Ti se zahtjevi obrađuju u roku od najviše 30 dana.

Korisnici također mogu u bilo kojem trenutku izmijeniti podatke koji se na njih odnose prijavom na https://eurobus.hr  i klikom na “uredi moj profil” ili kontaktiranjem službe za odnose s korisnicima na info(@)eurobus.hr

Korisnici se mogu odjaviti s Euro Bus newslettera ili marketinških e-poruka slijedeći poveznice za otkazivanje pretplate u svakoj od ovih e-poruka.

U slučaju spora, Korisnici mogu podnijeti prigovor AZOP-u (Hrvatskoj agenciji za zaštitu osobnih podataka) za koje se kontakt podaci mogu pronaći na https://azop.hr/

Korisnici mogu pristupiti detaljnim informacijama o korištenju svojih osobnih podataka, posebno u vezi sa svrhom obrade, pravnim osnovama koje Euro Busu omogućuju obradu podataka, razdoblju njihove pohrane, primateljima i, gdje je primjenjivo, njihovom prijenosu na zemlju izvan Europske unije kao i povezana jamstva usklađenosti uspostavljena za takve prijenose. U tu svrhu Korisnik može poslati svoj zahtjev e-poštom na alan.heigl(@)eurobus.hr

 

Kolačići

Za više informacija o tome kako Euro Bus postupa s kolačićima, obratite se našoj podršci

Sigurnost

Euro Bus je poduzeo sve potrebne mjere opreza kako bi očuvao sigurnost osobnih podataka, a posebno kako bi spriječio pristup neovlaštenih trećih strana, njihovo iskrivljavanje ili oštećenje.

Ove mjere uključuju sljedeće:

  • Višerazinski vatrozid.
  • Provjerena rješenja za antivirusnu zaštitu i detekciju pokušaja upada.
  • Šifrirani prijenos podataka korištenjem SSL/https/VPN tehnologije.

Osim toga, pristup obradi podataka u ime Euro Busa od strane prijemnih usluga trećih strana zahtijeva autentifikaciju osoba koje pristupaju podacima, pomoću individualne pristupne šifre i lozinke, koji su dovoljno robusni i redovito se obnavljaju.

Podaci koji se prenose nezaštićenim komunikacijskim kanalima podliježu tehničkim mjerama koje čine takve podatke nerazumljivim bilo kojoj neovlaštenoj osobi.

Sva pitanja o sigurnosti web stranice eurobus.hr možete uputiti na info(@)eurobus.hr

Izmjena Politike privatnosti

Brevo zadržava pravo izmjene ovih Pravila o privatnosti u skladu s promjenama važećih zakona i propisa.

Korisnici će biti obaviješteni o svim promjenama ove politike putem naše web stranice ili putem e-pošte najmanje trideset dana prije, kada je to moguće, njihovog stupanja na snagu.

Kontakt

Sva pitanja o našim Pravilima privatnosti možete uputiti e-poštom na info(@)eurobus.hr ili poštom na:

Euro Bus doo, Veli Kijec 2, 51513 Omišalj, Hrvatska, EU